Integritetspolicy

På Sub Club värnar vi om din personliga integritet. För att tydliggöra hur Sub Club hanterar dina personuppgifter har vi uppdaterat vår integritetspolicy i enlighet med det nya EU-direktivet, GDPR (General Data Protection Regulation).

Här beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker vår webbsidor, registrerar ett medlemskap, eller när du på annat sätt är i kontakt med oss. I policyn hittar du även information om vilka rättigheter du har gällande hanteringen av dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

Denna integritetspolicy gäller från och med den 25 maj 2018 och ersätter alla tidigare versioner. Senaste versionen finns alltid på subclub.se.

Du kan när som helst invända mot att vi hanterar dina personuppgifter genom att kontakta oss på GDPR@subclub.se.

Hur samlar Sub Club in personuppgifter? 

Medlemskap

För att kunna hantera och administrera medlemskap:

 • Hantering av betalning och betalinformation (t.ex. transaktionstidpunkt och swishinnehavare)
 • Namn och ev. DS-nick
 • Identifikation och ålderskontroll/Födelsedata (ÅÅMMDD)
 • Kontaktuppgifter: email och telefonnummer
 • Din korrespondens 

Personuppgifter som lagras i medlemsregistret är: 

 • Namn
 • Födelsedata (ÅÅMMDD)
 • Medlemsnummer 

Kommunikation 

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande: 

 • Kommunikation och besvarande av frågor till Sub Club via telefon, mejl eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier).

De kategorier av personuppgifter som behandlas är: 

 • Namn
 • Födelsedata
 • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-post, telefonnummer)
 • Medlemsuppgifter/nummer (endast medlemmar)
 • Din korrespondens 

Sociala medier

För närvarande kan du följa Sub Club via olika sociala medier, bl.a. Facebook, Twitter och Instagram. På dessa konton ansvarar vi endast för eventuella personuppgifter som Sub Club själva publicerar eller kan påverka publiceringen av.

För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot Sub Club.

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande: 

 • Utreda eller förhindra bedrägerier eller andra lagöverträdelser.

Registerutdrag

Du har rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag.

Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, måste en begäran om registerutdrag göras skriftligen och undertecknas av dig i samband med uppvisande av fotolegitimation.

Radering av dina personuppgifter 

Du kan begära radering av dina personuppgifter, under förutsättning att Sub Club inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler. 

I samband med önskan om att personuppgifter tas bort ur vårt medlemsregister så avslutas även medlemskapet i Sub Club och du är inte längre berättigad till att äga tillträde till våra sammankomster. Du är även då skyldig till att återlämna ditt medlemskort.