Integritetspolicy

Sub Club värnar om din personliga integritet och för att tydliggöra hur Sub Club hanterar uppgifter har Sub Club uppdaterat sin integritetspolicy i enlighet med det nya EU-direktivet, GDPR (General Data Protection Regulation). Denna integritetspolicy gäller från och med den 9 juni 2019 och ersätter alla tidigare versioner. Senaste versionen finns alltid på subclub.se.

Nedan beskrivs hur Sub Club hanterar uppgifter i samband med medlemsansökan, vid medlemskapsregistering eller när du på annat sätt är i kontakt med Sub Club. I integritetspolicyn hittar du även information om vilka rättigheter du har gällande hanteringen av dina uppgifter i enlighet med GDPR.

Medlemskapsansökan

För att kunna administrera och bekräfta uppgifter för medlemskapsansökningar hanteras följande kategorier av uppgifter: 

 • Formulär för medlemsansökan:
  • För- och efternamn.
  • Eventuellt DS-nick.
  • Födelsedata (ÅÅMMDD).
  • Kontaktuppgifter som emailadress och telefonnummer.
 • Hantering av betalning och betalinformation för medlemsavgift:
  • Transaktionstidpunkt.
  • Betalningsinnehavare.
  • Betalningsmeddelande.

Medlemskapsregistrering 

För att kunna administrera och hantera medlemsregistret använder sig Sub Club av medlemskapsblanketter med följande uppgifter: 

 • Datum för registrering.
 • För- och efternamn.
 • Namnunderskrift.
 • Födelsedata (ÅÅMMDD).
 • Medlemsnummer. 

I samband med medlemskapsregisteringen kan det även ske begäran om:

 • Verifiering av betald medlemsavgift.
  Detta sker vanligtvis genom uppvisande av transaktionstidpunkt, betalningsinnehavare samt betalningsmeddelande i medlemsansökarens betalningshistorik.
 • Identifikation och ålderskontroll. 
  Med uppvisande av godkänd och giltig id-handling. En godkänd svensk id-handling innehåller fotografi, personnummer, fullständigt namn, namnunderskrift samt giltighetstid.

Kommunikation 

Vid kommunikation med Sub Club via mejl eller andra digitala kanaler (inklusive sociala medier) kommer eventuellt följande kategorier av uppgifter att hanteras: 

 • För- och efternamn.
 • DS-nick.
 • Födelsedata (ÅÅMMDD).
 • Kontaktuppgifter som emailadress och telefonnummer.
 • Medlemsnummer.
 • Din korrespondens. 

Sociala medier

Man kan följa och interagera med Sub Club via olika sociala medier, bl.a. Facebook, Twitter och Instagram. På dessa konton ansvarar Sub Club endast för:

 • Uppgifter som Sub Club själva publicerar.

Brott och lagöverträdelser

Uppgifter kan även komma att behandlas för att kunna möjliggöra:

 • Utredning eller förhindrande av bedrägerier eller andra lagöverträdelser.
 • För att förhindra, förebygga och utreda brott mot Sub Club och dess medlemmar.

Registerutdrag

Du har rätt att begära tillgång till dina uppgifter via registerutdrag. Då Sub Club tar väldigt hårt på att uppgifter ej ska lämnas ut till någon obehörig måste en begäran om registerutdrag göras:

 • Skriftligen till Sub Club.
 • Innehålla tillräckligt med information för att kunna identifiera personen/medlemmen, t.ex. namn, födelsedata (ÅÅMMDD) samt medlemsnummer.
 • Undertecknas av dig i samband med uppvisande av godkänd och giltig id-handling.

Radering av dina personuppgifter 

Du kan begära radering av dina personuppgifter, under förutsättning att Sub Club inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler. 

Vid begäran av radering av medlemsuppgifter gäller:

 • Medlemskapet i Sub Club avslutas med omedelbar verkan, och du är inte längre berättigad till att äga tillträde till Sub Clubs lokaler och sammankomster.
 • Du är skyldig att, med omedelbar verkan, återlämna ditt medlemskort.
 • Ej återlämnat medlemskort debiteras med 300kr. 
 • Sub Club förbehåller sig rätten att neka medlemskap om ny medlemskapsansökan inkommer från person som tidigare har begärt radering av medlemskap och uppgifter.


Du är alltid välkommen att kontakta Sub Club på GDPR@subclub.se om du har frågor angående integritetspolicyn.